spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomePress ReleaseEIN PresswireMilion důvodů pro udržení vašich zaměstnanců

Milion důvodů pro udržení vašich zaměstnanců


Autor Petr Kmošek

Logo

Brand

Udržení zaměstnanců je klíčovým tématem růstu a konkurenční odlišnosti vaší firmy. Ti, kteří si udrží své nejlepší talenty, mohou přečkat všechny bouře a krize.

Firma jsou lidé, lidé jsou síla!”

— Petr Kmošek

PARDUBICE, CZECH REPUBLIC, November 2, 2023 /EINPresswire.com/ — Udržení zaměstnanců je klíčovým tématem dlouhodobého růstu a konkurenční odlišnosti vašeho podniku, firmy nebo organizace. Zaměstnavatelé, kteří si udrží své nejlepší talenty, mohou přečkat všechny bouře, které tato doba sebou nese a také jistě ponese. Z těchto důvodů musí být udržení zaměstnanců a zpomalení nebo zcela zastavení jejich odchodu pro každého zaměstnavatele zřejmou prioritou.

Proč je udržení zaměstnanců důležité

Organizace, které si úspěšně udrží své zaměstnance, mají i jiné výhody než jen úsporu nákladů na školení a nábor. Vysoká míra udržení zaměstnanců pomáhá přilákat nejlepší talenty, protože společnost zkrátka roste. Vysoká míra udržení zaměstnanců totiž přispívá okay:

• lepší efektivitě a růstu

• lepší zkušenosti zákazníků

• podpoře silné firemní kultury, která podporuje angažovanost a loajalitu zaměstnanců atd.

Když přemýšlíte o důležitosti udržení zaměstnanců, neberte v úvahu pouze dlouhodobé úspory a výhody. Vysoká fluktuace může být velice nákladná, protože vede okay finančním nákladům a neschopnosti financovat požadované provozní výdaje. Statistiky také ukazují, že jen fluktuace stojí zaměstnavatele v České republice doslova miliony korun. Toto číslo představuje minimálně milion důvodů, proč musí společnosti upřednostňovat téma udržení svých zaměstnanců.

Když vám odcházejí zaměstnanci

Když vaši zaměstnanci opustí vaši firmu, je třeba vzít v úvahu určité náklady a okolnosti dalšího vývoje:

• nižší morální a etická úroveň odcházejících zaměstnanců

• peníze a čas na nahrazení zaměstnanců, včetně nákladů na nábor a další zapracování a adaptaci

• snížená koncentrace zaměstnanců a produktivita práce

• ztráta důležitých znalostí a zkušeností, která vedou okay neefektivitě, odlivu know-how apod.

Cesty pro udržení zaměstnanců

Kultura firmy je důležitou součástí náborového procesu. Bohužel si mnoho personalistů a HR manažerů neuvědomuje, jak firemní kultura ovlivňuje nábor a udržení zaměstnanců. Setkali jste se někdy s organizací, která o sobě tvrdí, že má jako základní hodnotu „podpora“, ale pak se potácíte ve zkušební době, jako trosečník? To, je onen příklad zaměstnavatele, který zakotvuje opak toho, co svým chováním dává za příklad. Každý dobrý uchazeč od takového procesu rychle uteče. Zaměstnavatelé musí prosazovat hodnoty a kulturu, které mohou skutečně a reálně každý den v rámci své organizace reálně prezentovat. Organizační kultura je středobodem procesu udržení a retence zaměstnanců, kdy vše odráží vaši kulturu, od procesu náboru přes vedení pohovorů, vyjednávání nabídek až po rozvoj a růst nových zaměstnanců.

Další téma je ocenění. Zaměstnanci se chtějí cítit oceněni. A co je nejdůležitější, chtějí růst společně s firmou. Nejlepší způsob, jak si zaměstnance udržet, i když ostatní odcházejí, je pomoci jim cítit, že jsou důležitou součástí firmy a jejího úspěchu. Okay analýze zjištění, proč vám odcházejí zaměstnanci vždy dobře poslouží personální audit. Pokud již víte, kde jsou problematická místa, dobře fungují i školící, mentoringové nebo koučovací programy, které jsou klasickým způsobem, jak zaměstnance zaujmout a vybudovat v nich dlouhodobou loajalitu a důvěru. Zaměstnanci, kteří se cítí být součástí vaší firemní kultury, zůstanou zaměstnavateli věrní, i když se nedaří.

Co podniknout pro udržení vašich lidí

1. Sdělujte pravdu a komunikujte otevřeně.

2. Snažte se být transparentní směrem ke kandidátům, ale i zaměstnancům.

3. Věnujte pozornost adaptaci zaměstnanců.

4. Tvořte zdravou firemní kulturu.

5. Mějte zdravé procesy, funkční a málo byrokratické.

6. Podporujte zaměstnance mentoringem a koučinkem.

7. Komunikujte a sbírejte zpětnou vazbu.

Pokud nevíte, kde začít, je rozumné zvolit úvodní personální analýzu zaměstnanců, pro další postup se můžete inspirovat třeba zde: Návod pro personální audit.

Mgr. Petr Kmošek | Majitel kmosek.com

https://www.kmosek.com | +420 605 733 267 | information(@)kmosek.com

Petr Kmošek od roku 2010 pomáhá podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůže vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíte cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provede vás podnikatelskou krizí a seznámí s postupy, jak jí čelit. Petr Kmošek je zakladatel vznikajícího Institutu rodinných firem a autorem knihy o personálním auditu „Firma jsou lidé, lidé jsou síla!“

Petr Kmošek
Petr Kmošek
+420 605 733 267
information@kmosek.com
Go to us on social media:
Fb
Twitter
LinkedIn
InstagramRELATED ARTICLES

Most Popular